Velkommen til it | arena En næringsklynge for IKT-selskaper i Drammensregionen


it|arena (Næringsforeningens nettverk for IKT) og Nettverk for ledere arrangerte i samarbeid med Svensson Nøkleby frokostseminar 18. januar om det nye regelverket. 220 deltakere fikk mye matnyttig!

Se hva de over 200 deltakerne tar med seg hjem av konkrete tiltak etter dagens frokostmøte om GDPR - Det nye personvernregelverket!

Posted by Næringsforeningen i Drammensregionen on 18. januar 2018