Pressmelding It-arena blir ressursgruppe DIT

Pressemelding It-arena blir ressursgruppe Digitalisering, Innovasjon og Teknologi – DIT 30.april vedtok årsmøte i It-arena å oppløse nettverket i den form det har vært siden 2008, men fortsetter i en ny form som ressursgruppe i Næringsforeningen som vil ha et bredere nedslagsfelt enn bare IT.   IT er et fagområde som benyttes av alle bransjer, et virkemiddel som driver […]

Det nye personvernregelverket – hva betyr det for din bedrift?

EU har vedtatt nye regler om personvern (GDPR-forordningen), disse reglene trår i kraft i Norge den 25. mai 2018. Torsdag 18. januar kl. 08:00 – 10:00 Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø Torg 7, Drammen Registreringsfrist deltagelse: 17.01.2018 19:00 Pris deltagelse: Gratis,- it|arena (Næringsforeningens nettverk for IKT) og Nettverk for ledere arrangerer i samarbeid med Svensson Nøkleby frokostseminar om […]

Årsmøte it|arena 2017

Velkommen til årsmøte tirsdag 21. mars kl. 15:00 i Næringslivssenteret. Styremøtedokumenter finner du her:         Dagsorden Årsmøte 2017 Årsberetning it arena 2016 Forslag til medlemskontingent 2017 Forslag til styresammensetning 2017-2018 Sekretariat: Næringsforeningen i Drammensregionen v/ Anette Øverby (tel. 917 84 993, anette.overby@nfdr.no)  

Frokostseminar 31. januar – alle norske virksomheter må forholde seg til de nye kravene

it|arena ønsker næringslivet i Drammensregionen velkommen til frokostseminar. Sikkerhetskultur og ny EU personvernforordning fra 2018 – delta på vårt frokostseminar og få innsikt i direktivet. Hør hva det innebærer for din virksomhet å få på plass gode rutiner som imøtekommer kravene i den nye personvernforordningen. Ett av disse kravene er dokumentasjon av effekten av sikkerhetstiltak. […]