I 2011-2012 ble det gjennomført en større undersøkelse av IT-næringen i Drammen i regi av IT-arena. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge med kr 70.000. Her finner du alle relevante dokumenter i forbindelse med prosjektet.

Hensikten med prosjektet var å:

  • Få total oversikt over eksisterende kompetanse blant IKT-bedrifter i regionen
  • Identifisere grupperinger med tangerende kompetanse
  • Identifisere fremtidsvyer og vekstambisjoner
  • Hvor ligger utfordringer og muligheter i bedriftenes øyne
  • stimulere til samhandling og vekst
  • Påvirke og informere om trender og satsningsområder masjonalt og internasjonalt
  • Benytte resultatene til videre strategisk arbeid for å sikre riktig retning for It-arena og medlemmene

Noen av hovedfunnene fra respondentene var:

Lite synlig IKT-miljø i regionen

Vanskelig å rekruttere til regionen – og mangel på studietilbud

Arrangere møteplasser og etablere samarbeidsprosjekter var mest ønsket for å skape samhandling og vekst i regionen

67,5% av bedriftene vurderte å samarbeid med andre bedrifter

Bedriftene i regionen har mest kompetanse på Microsoft-teknologi, minst på databaseløsninger

For å lese flere detaljer, kan du laste ned dokumentene på linkene nedenfor