Av praktiske årsaker måtte IT-messen i høst flyttes til rett over nyåret. Styret fullfører planleggingen av arrangementet før jul, invitasjonen sendes ut så snart alle detaljene er på plass.

Selv om det har vært rolig på arrangementssiden, har styret brukt mye tid på å forberede en strategi for de neste, holde dere fast, 22 årene. Hvorfor 22 år frem i tid? Det henger rett og slett sammen med strategiplanen for Drammen kommune, som har en tidshorisont frem til 2036.

IT arena sin strategi for samme periode vil bli presentert på et eget medlemsmøte, forhåpentligvis rett over nyttår.

I tillegg til strategiarbeidet, har vi deltatt på Strategisamling i DNF sammen med de andre nettverkene og lokale næringsrådene, samt et eget møte mellom DNF og Nærings- og Fiskeridepartementet. Sistnevnte administrerer de fleste store offentlige tilskuddsordninger, og ønsker å gjøre disse enklere tilgjengelig for næringsdrivende. De ga også signaler i møtet om at de jobber med å forenkle reglene for offentlige anskaffelser – der både IT Arena og andre nettverk i DNF fikk gitt gode og konstruktive innspill til forbedringer.