Årsmøtet i IT-arena ble gjennomført 30. April på Børsen i Drammen. Her kan du lese Protokoll, samt Årsberetning og Regnskap for 2013.

Regnskapet viser at IT-arena har en solid økonomi, som gir godt grunnlag for spennende aktiviteter i 2014 og fremover. Medlemskontingene ble endret, slik at det blir rimeligere for mindre bedrifter å melde seg inn, i tillegg til at årsmøtet vedtok egne kontingentsatser for studenter. For større bedrifter ble det ingen endringer i kontingenten.

Årsmøtet valgte et «nytt» styre. Det nye styret har svært mange fellestrekk med det gamle styret, men Jan Erik Jahnsen gikk av som styreleder og ble erstattet av Henning Sund. Jan Erik fortsetter imidlertid som styremedlem, og Henning har sittet i styret i 2 perioder tidligere. Kontinuiteten skulle dermed være sikret!

Neste medlemsmøte blir den 18. juni – sommeravslutning med en solid foredragsholder. Vi kommer tilbake med navn og tema i neste uke, men hold av datoen allerede nå!