it|arena er et nettverk for alle som har interesse innen IKT feltet i Drammensregionen.

Vi ønsker å være en tilrettelegger, en brobygger og en fasilitator for å få positive ting til å skje. Vi skal stå sammen om å skape muligheter, kompetanse og fremtidens it-løsninger og legg til rette for den videre utvikling av it-kompetanse og it-bruk i regionen.

NFDRDNF har støttet nettverket siden oppstart og vi er et bransjenettverk under deres paraply. Dette tette samarbeidet gir oss en god styrke da DNF teller over 800 medlemsbedrifter i regionen og sitter med en tett dialog inn mot offentlige beslutningstakere og andre sentrale organisasjoner.