Visjon:

«Sammen om å skape muligheter, kompetanse og fremtidens it-løsninger»

 

it|arena arbeider for :

  • flere it-arbeidsplasser i Drammensregionen
  • økt it-kompetanse og flere it-studier
  • synliggjøre IT-næringen i regionen
  • arrangere møteplasser med faglig og sosialt innhold
  • involvere oss i prosjekter i regionen
  • samarbeider med næringsliv, skole og offentlig sektor