Visjon:

«Sammen om å skape muligheter, kompetanse og fremtidens it-løsninger»

1.  it|arena skal bidra til synliggjøring av IKT næringen i Drammensregionen 

2.  Arrangere møteplasser med faglig og sosialt innhold

3.  Involveres i prosjekter i Drammensregionen

4.  Samarbeider med næringsliv, skole og offentlig sektor