Velkommen til årsmøte 30. april!

Årsmøte i IT-arena vil bli arrangert i Børsen 30. April kl 08.00-10.00. Agenda for årsmøtet er: 1. Konstituering 2. Godkjennelse av styrets årsberetning 3. Godkjennelse av årsregnskap 4. Fastsettelse av medlemskontingent inneværende år 5. Innkomne forslag 6. Godkjennelse av vedtekter 7. Valg av styre Invitasjon er sendt ut på e-post i dag til våre medlemmer, […]

Årsmøtet 2012 – kort oppsummert

Årsmøtet i IT-arena ble avholdt tirsdag 15. mai. Interimstyret som har fungert siden oppstart av it|arena ble avløst av et nytt styre valgt av medlemsbedriftene.   I mai 2011 ansatte nettverket en daglig leder på engasjement i 20 % stilling, Lars Erik Mehlen. Hans hovedoppgaver har vært kartlegging av IKT næringen, medlemsverving, arrangementer og å være […]

Årsberetning 2011

ÅRSBERETNING 2011 16.05.2012 ÅRSBERETNING 2011 Visjon Sammen om å skape muligheter, kompetanse og fremtidens it-løsninger it|arena er et nettverk for alle som har interesse innen IKT feltet i Drammensregionen. Vi ønsker å være en tilrettelegger, en brobygger og en fasilitator for å få positive ting til å skje. Våre verdier: Dele – Utvikle – Fremtid […]