Velkommen til årsmøte 30. april!

Årsmøte i IT-arena vil bli arrangert i Børsen 30. April kl 08.00-10.00. Agenda for årsmøtet er: 1. Konstituering 2. Godkjennelse av styrets årsberetning 3. Godkjennelse av årsregnskap 4. Fastsettelse av medlemskontingent inneværende år 5. Innkomne forslag 6. Godkjennelse av vedtekter 7. Valg av styre Invitasjon er sendt ut på e-post i dag til våre medlemmer, […]