DT, google og kildevern

I en artikkel i fagbladet Journalisten, reiser journalist i Drammens Tidende (DT) Lars Johnsen prinsipielle spørsmål knyttet til sikkerhet og kildevern ettersom DT sin eier, Amedia, bytter fra Microsoft sine produkter og heller vil bruke Google Apps. Bladet har flere artikler knyttet til temaet, og bringer blant annet også et lengre intervju med konserntillitsvalgt Eva […]