IT-arena i møte med Drammen kommune

Mandag 4. november var det møte i «Kontaktutvalget for næringslivet», der representanter for næringslivet (DNF) møter lokale folkevalgte, ordfører og kommunens ledelse. på dette møtet ble IT-arena presentert for utvalgets medlemmer. Kontaktutvalget møtes 4 ganger i året for å diskutere forhold som påvirker Næringslivet i Drammen. i og med at både ordfører og andre folkevalgte […]